Montserrat: Miranda del Fra Garí i la Creu dels Escolans. (Video)